Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Bảo mật & An toàn thông tin

 • Ho Chi Minh (District 10)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • 500 - 1,000 USD
 • Corporate banking Division, IT - Software, IT - Hardware / Network
 • ITS DIVISION
 • 3
 • 27/10/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, nhu cầu và định hướng của thị trường bảo mật.
 • Audit, pentest các hệ thống, ứng dụng, đặc biệt là ứng dụng web.
 • Hardening, forensic, đảm bảo ATTT cho hệ thống máy chủ, ứng dụng, database.
 • Tìm kiếm và nghiên cứu các lỗ hổng mới, Zer0-day
 • Đề xuất, tư vấn lãnh đạo roadmap về công nghệ trong lĩnh vực bảo mật phù hợp với nhu cầu của thị trường và định hướng của công ty.
 • Phối hợp với nhân viên kinh doanh tiếp xúc, viết, trình bày, và thuyết phục các phương án lựa chọn giải pháp cho khách hàng.
 • Phối hợp với đối tác, nhà cung cấp giải pháp viết tài liệu kỹ thuật, Hồ sơ kỹ thuật, Tuyên bố đáp ứng cho Hồ sơ đấu thầu.
 • Trực tiếp triển khai Hợp đồng, Dự án.

Job Requirement

 • Ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực ANTT
 • Có  kinh nghiệm IT trong ngành tài chính là một lợi thế.
 • Đã từng tham gia triển khai hoặc tư vấn các dự án đánh giá chứng chỉ bảo mật yêu cầu ISO 27001:2013 hoặc PCI-DSS là một lợi thế
 • Hiểu biết sâu về các phương thức tấn công mạng và các phòng vệ
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • TOEIC >= 500
 • Bằng cấp yêu cầu (1 trong những bằng cấp sau): ISC2 SSCP, ISO 27K Lead Auditor, CISSP

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.